Garantie

De Nederlandse wetgeving is de basis voor garantie met betrekking tot levering aan consumenten. De wettelijke garantie geldt voor de artikelen die u bij ons koopt. De wettelijke garantie zegt dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Gegronde klachten, binnen de garantietermijn, beperken zich tot het kosteloos toesturen van nieuwe onderdelen nadat wij de defecte onderdelen van u hebben ontvangen. Garantie geldt uiteraard bij gebruik onder normale omstandigheden en alleen als de kozijnen correct zijn gemonteerd en op de juiste manier worden gereinigd en onderhouden. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Hieronder vindt u de indicatieve termijnen van de verwachte levensduur van de door ons aangeboden producten.

Wij sturen u kosteloos nieuwe onderdelen bij gegronde klachten binnen de garantietermijn, nadat wij de defecte onderdelen hebben ontvangen. De garantie geldt alleen bij het gebruik van de producten onder normale omstandigheden. De dagtekening op de factuur geldt als de startdatum van de garantietermijn. Hieronder ziet u de termijnen van verwachte levensduur van onze producten:

 • 5 jaar, Kleurechtheid (wit/creme)
 • 5 jaar, Overige kleuren
 • 5 jaar, Kunststof gevelelementen
 • 5 jaar, Glas
 • 2 jaar, Deurpanelen
 • 5 jaar, Hangwerk en sluitwerk

Men kan niet terugvallen op de garantie in de volgende gevallen: 

 • Bij beschadiging door nalatigheid;
 • Bij beschadiging door opzet;
 • Bij normale slijtage;
 • Bij beschadiging door het niet juiste gebruik zoals staat vermeld in de gebruikershandleiding en de montagehandleiding.
 • In het geval van buitenkomend onheil zoals stroomuitval, blikseminslag of natuurrampen.
 • Wanneer Venstershop niet de gelegenheid heeft gekregen voor onderzoek van de klacht en het herstellen van het gebrek.